ZonHarelbeke

Bart en Nico

In het kort

  • zonne-energie
  • de waterzuiveringsinstallatie in Harelbeke
  • stroom voor 30 gezinnen

Deze twee mannen werken bij Aquafin, het bedrijf dat instaat voor propere waterlopen in Vlaanderen. Waterzuiveringsinstallaties verbruiken een pak energie en Bart zorgt ervoor dat die energie uit hernieuwbare bronnen komt. Samen met zijn collega’s van de waterzuiveringsinstallatie in Harelbeke, waaronder Nico, installeerde hij 6500 m2 zonnepanelen. Dat kan tellen!

Waterzuivering

Dagelijks spoelen wij zo’n 120 liter water per persoon weg via de douche, het toilet, het (af)wasmachine enzovoort. Vroeger kwam al dat afvalwater in de beek of rivier terecht. Vandaag staat Aquafin in voor de zuivering van dat water. Op de site in Harelbeke staan Nico en zijn collega’s dag en nacht paraat om de waterzuiveringsinstallatie draaiende te houden.

Op eigen kracht

Bart is verantwoordelijk voor de overschakeling naar duurzame energie bij Aquafin. Het plaatsen van de zonnepanelen op de site in Harelbeke was zijn eerste grote project. De zonnepanelen produceren een hoeveelheid energie om zo’n 250 gezinnen een jaar lang van energie te voorzien. De waterzuiveringsinstallatie verbruikt natuurlijk de grootste hoeveelheid, maar via Bolt biedt Aquafin toch stroom aan voor zo'n 38 gezinnen.

Volgens Bart koop je jouw energie het best bij hen omdat…

niet iedereen zijn eigen zonnepanelen kan plaatsen. Zij hebben een heel park gebouwd, nu kunnen de mensen ook daar terecht.

Samen met Bolt

Bart vindt het systeem van vroeger 'passé'. Door samen te werken met Bolt hoopt hij mee een nieuwe wind te laten waaien in de energiesector. Energie rechtstreeks kopen van een producent is de max. 

Koop je energie bij Bart en Nico! Bereken jouw prijs en kies voor deze opwekker. Wil je meer weten over Aquafin? Surf naar de eigen website aquafin.be

Bij jou in de buurt