Bio-energieHarelbeke

Bart en Nico

In het kort

  • bio-energie
  • de waterzuiveringsinstallatie in Harelbeke
  • stroom voor 38 gezinnen

Deze twee mannen werken bij Aquafin, het bedrijf dat instaat voor propere waterlopen in Vlaanderen. Waterzuiveringsinstallaties verbruiken een pak energie en Bart zorgt ervoor dat die energie uit hernieuwbare bronnen komt. Op de site in Harelbeke staan zonnepanelen, maar ook uit het achtergebleven slib wordt bio-energie opgewekt, die je kan kopen via Bolt!

Waterzuivering

Dagelijks spoelen wij zo’n 120 liter water per persoon weg via de douche, het toilet, het (af)wasmachine, enzovoort. Vroeger kwam al dat afvalwater in de beek of rivier terecht. Vandaag staat Aquafin in voor de zuivering van dat water. Op de site in Harelbeke staan Nico en zijn collega’s dag en nacht paraat om de waterzuiveringsinstallatie draaiende te houden.

Slibvergisting en zonnepanelen

Uit het slib dat achterblijft na het reinigen van het afvalwater kan energie worden opgewekt. Dat gebeurt in de slibvergistingsinstallaties, die op de sites van Aquafin staan. Van circulaire economie gesproken! Daarnaast is Bart gestart met het plaatsen van zonnepanelen in de vrije ruimte naast de waterzuiveringsinstallaties. Op die manier kan Aquafin binnenkort volledig voorzien in z’n eigen energieproductie. Cool!

Samen met Bolt

Bart vindt het systeem van vroeger 'passé'. Door samen te werken met Bolt hoopt hij mee een nieuwe wind te brengen in de energiesector. Energie rechtstreeks kopen van een producent is de max.

Koop nu je energie bij Bart en Nico! Bereken jouw prijs en kies voor deze opwekker.

Wil je meer weten over Aquafin? Surf naar de eigen website aquafin.be

Bij jou in de buurt