ZonKortrijk

Stad Kortrijk

In het kort

  • zonne-energie
  • het dak van Depot 102
  • stroom voor vijf gezinnen

Stad Kortrijk beschikt over zonnepanelen die op enkele grote stadsgebouwen liggen. Binnen tien jaar wil de stad volledig energie-neutraal zijn. Dat lukt enkel wanneer ze hun volledige verbruik zelf kunnen produceren en verkopen aan hun inwoners. Kortrijk stelt nu de restenergie van het dak van Depot 102, het depot voor hun technische diensten, beschikbaar via Bolt!

Stad Kortrijk

Kortrijk tekende een energieplan uit en zet in op groene investeringen. Op dit moment zetten Arne Vandendriessche - schepen van economie, energie en sport - en zijn collega's vooral in op zonne-energie, geproduceerd door zonnepanelen op de stadsgebouwen. Ze willen die energie zoveel mogelijk delen met de inwoners.

Een energie-neutraal systeem

Om een volledig autonoom energiesysteem op te zetten, is er meer nodig dan zonnepanelen alleen. Om het probleem rond energie-opslag duurzaam aan te pakken, gebruikt de stad ook elektrische wagens om efficiënt om te springen met de opgewekte energie. Via Bolt kan de restenergie nu ook verkocht worden aan de inwoners van de stad zelf. Leuk!

Samen met Bolt

Met Bolt kan de stad Kotrijk starten met het delen van z'n lokaal opgewekte energie met de inwoners van Kortrijk. Een stap in de richting naar energie-neutraal. Wie weet draait het stadion van KV Kortrijk binnenkort wel op zelf opgewekte stroom.

Koop je energie bij Stad Kortrijk! Bereken jouw prijs en kies voor deze opwekker.

Wil je meer weten over Depot 102? Surf naar de eigen website kortrijk.be/zeven-diensten-depot-102

Bij jou in de buurt