Danny & co
Zonne-energie

Danny & co

In het kort

  • zonne-energie
  • 19 vrijwilligers van de coöperatie Zonnewind
  • stroom voor 44 gezinnen
logo-567

Zonnewind is een energiecoöperatie die investeert in duurzame, lokale projecten. Van besparingsinitiatieven zoals het vervangen van gewone verlichting door LED-lampen tot installaties van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen of windturbines. Als coöperant krijg je een deel van de winst op de projecten uitbetaald als dividend. Op deze manier wil de organisatie haar steentje bijdragen aan de energietransitie.

Danny, Annick, Eddy, Noël en 15 anderen vormen samen de goedlachse bende van Zonnewind. De Zandhovense coöperatie investeert in de opwekking van hernieuwbare energie. Hun grootste realisatie tot nu toe? Maar liefst 364 zonnepanelen op het dak van sporthal Het Veld in Zandhoven.

Zonnewind

Zo’n tien jaar geleden besloten Danny, Jef en Geert om het heft in eigen handen te nemen. Discussies op café over het belang van hernieuwbare energie leidden tot de oprichting van Zonnewind. Al gauw konden ze rekenen op de steun van een groep gelijkgezinden, die nu mee hun schouders zetten onder de verschillende projecten.

Samen voor het klimaat

Voor Zonnewind is het een zaak van overleven. De aarde is op. De overschakeling naar echt groene energie moet zo snel mogelijk gebeuren. Daarom werken ze samen om de transitie naar groen te helpen versnellen. Die samenwerking is bovendien héél leuk. Zonnewind organiseert bijvoorbeeld op regelmatige basis een energiecafé, waar iedereen welkom is om samen met hen een pint te pakken en bij te leren over energie.

De sporthal

Danny & co investeerden in een zonnedak. Danny & co investeerden in een zonnedak met maar liefst 364 zonnepanelen. Van de grote hoeveelheid energie die wordt geproduceerd, gaat 70% naar sporthal Het Veld, de overige 30% wordt aangeboden op Bolt. Dit is genoeg om 30 gezinnen van stroom te voorzien!

Volgens Annick koop je best jouw energie bij hen omdat…

... Zonnewind zich onbaatzuchtig inzet voor het goede doel. We moeten allemaal zelf ons steentje bijdragen voor het klimaat en niet wachten totdat iemand anders het voor ons doet.

Samen met Bolt

Zonnewind verkoopt z’n energie graag via Bolt omdat iedereen zo kan zien waar z’n energie vandaan komt. Jonge en ambitieuze initiatieven zijn nodig om de energiemarkt te veranderen.

Koop je energie bij Danny & co! Bereken jouw prijs en kies voor deze opwekker.

Wil je meer weten over Zonnewind? Surf naar de eigen website zonnewind.org

Bij jou in de buurt

Deze energie-opwekker wekt stroom op op verschillende locaties