Nieuws

Bolt schudt politiek wakker met ‘verzoenende boodschap’

Dorien
Dorien

Bolt schudt de politiek wakker met een innige kus tussen energieministers Tinne Van der Straeten en Zuhal Demir. Het energieplatform hoopt dat zij de muren tussen beide regeringen afbreken en zo snel mogelijk samen een solidair en duurzaam klimaatbeleid uitbouwen. Want bijna de helft van de Belgen (47%) heeft geen vertrouwen in de huidige energiemarkt, zo blijkt uit onderzoek van Bolt.

Met een muurschildering op de Leopoldplaats in Antwerpen wil Bolt, het platform voor lokale stroom, een duidelijke boodschap overbrengen aan de Belgische politiek. Het graffitikunstwerk, dat gebaseerd is op één van de bekendste werken op de Berlijnse muur, verpersoonlijkt de Federale en Vlaamse Ministers voor Energie. “Bolt hoopt dat zij de muren tussen beide regeringen afbreken en zo snel mogelijk samen een solidair en duurzaam klimaatbeleid uitbouwen”, zegt medeoprichter en CEO Pieterjan Verhaeghen. 

Dat er veel nervositeit is over de huidige energiesituatie, is geen verrassing. Zo maakt 70% van de Belgen zich momenteel zorgen over de bevoorradingszekerheid. Maar dat betekent niet dat het klimaat op de achtergrond verdwijnt. Uit onderzoek van Bolt blijkt dat een overgrote meerderheid, 67%, van de Belgische bevolking zich zorgen maakt of de regeringen wel voldoende maatregelen nemen om de klimaatdoelstellingen te halen.*

"Er is in België veel enthousiasme en motivatie om bij te dragen in de strijd tegen klimaatverandering. Gebruik dat enthousiasme. Schets een duidelijk toekomstbeeld met een gericht, breed gedragen plan en neem iedereen, van investeerders tot de man in de straat, mee in dat verhaal."
- Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter en CEO van Bolt

Tien na twaalf

Het is niet vijf maar tien na twaalf om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Ook het nieuwe IPCC rapport dat eind februari uitkwam, wijst op de urgentie van klimaatactie: “This report is a dire warning about the consequences of inaction". Adequate financiering, technologie-overdracht, maar zeker ook politiek engagement en partnerschap moeten leiden tot een meer doeltreffende aanpak en een vermindering van de uitstoot.*

Al bijna twintig jaar zijn onze regeringen bezig met het zoeken naar duurzame energieoplossingen. Op 16 januari 2003 keurde de paars-groene meerderheid de wet voor een 'geleidelijke uitstap uit kernenergie tegen 2025’, nog goed. Vorige week werd er dan toch beslist de twee jongste kernreactoren 10 jaar langer in gebruik houden.

"Maar er is een duidelijk gebrek aan een samenhangend plan dat gedragen wordt over de partij-en gewestgrenzen heen, gericht op hernieuwbare energieproductie"
- Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter en CEO van Bolt

De eerste stenen zijn gelegd: zo zorgde Tinne Van der Straeten er nog maar net voor dat er vanaf nu elk jaar 1 gigawatt aan hernieuwbare energieproductie zal bijkomen in België. En Zuhal Demir trok de budgetten van de Vlaamse regering voor renovatie, isolatie, warmtepompen en hernieuwbare energie op.

"Toch merken we dat de samenwerking tussen de regeringen stroef verloopt. Samen zouden ze nochtans de verduurzaming van Vlaanderen, België, een serieuze boost moeten geven. Dus tijd voor verzoening, vindt Bolt, en om een broodnodige inhaalbeweging te maken."
- Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter en CEO van Bolt

Vlaanderen als slechtste leerling van de klas

België hinkt enorm achterop in vergelijking met de rest van Europa, dat tonen de laatste cijfers van 2020 aan. Met een aandeel van slechts 13% voor hernieuwbare energieproductie, staan we op de derde laatste plaats. Alleen Nederland (10,7%) en Hongarije (11%) doen het slechter.*
Vlaanderen scoort met een aandeel van slechts 6,9% voor hernieuwbaar energiegebruik het allerlaagst. De jaarlijkse vooruitgang van de afgelopen 10 jaar met een stijging van gemiddeld 0,3% per jaar is beneden alle peil. Zelfs Griekenland dat dit decennium te kampen had met een financiële crisis, groeide 11% in totaal (tot een aandeel van 21,7%) qua hernieuwbare energieproductie.*

naar de laatste cijfers van de Vlaamse Overheid (2018)

Een klimaatneutrale toekomst

Eén van de meest efficiënte manieren om je CO2-voetafdruk te verkleinen, is het overschakelen op groene stroom.*
Pieterjan Verhaeghen: “We zijn vandaag bij Bolt al met bijna 20.000 huishoudens en 150 opwekkers die volop voor groene energie kiezen. Echt groene stroom, geen sjoemelstroom. Wij zorgen ervoor dat mensen 100% zeker zijn dat ze lokale, groene initiatieven ondersteunen en niet enkel een certificaat voor stroom uit het buitenland. Want daarmee helpen we het klimaat geen bal vooruit.”

In België is 36% van de contracten voor groene stroom, terwijl minder dan de helft (12%) effectief afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen in ons land.* En in Vlaanderen dat koploper is op het vlak van groenestroomcontracten, is zelfs slechts 5% werkelijk groen.*

"Het enthousiasme is er. We horen veel kleine bedrijven en lokale boeren die de omschakeling naar hernieuwbare energie willen maken”, stelt Pieterjan Verhaeghen. “Maar het wisselende beleid en de subsidies die al dan niet gepaard gaan met de investering voor groene energie blijven een heikel punt. Bij Bolt streven we naar een klimaatneutrale toekomst. Met een gedeelde visie en een breed gedragen politiek beleid, kan die missie ooit werkelijkheid worden"
- Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter en CEO van Bolt

Graffitiwerk van eigen bodem

De muurschildering is te bewonderen op de Leopoldplaats in Antwerpen. Daar maakte Bolt in samenwerking met Koen Deweerdt en Mike Suarez het graffitiwerk van de kus tussen de twee ministers. Het werk is gebaseerd de graffitischildering van Dmitri Vrubel op de Berlijnse muur ‘Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben’. Je kan het werk nog bezichtigen tot eind april.

2022_03_30_8778.jpg

*Bronnen:

Lees meer