Nieuws

Dag van de Wind: energiebron voor 8.000 gezinnen via Bolt

Hope
Hope

Vandaag, op de Internationale Dag van de Wind, vieren we de kracht van windenergie, een van de schoonste energiebronnen. Wist je dat windenergie goed is voor 23% van de groene stroom die via Bolt tot bij jou thuis komt? Meer dan 8.000 huishoudens genieten via Bolt van de overtollige windenergie van zes opwekkers.

Windenergie staat bekend als een van de schoonste energiebronnen. Het vervuilt de lucht niet, maar levert wel een grote hoeveelheid energie op. Bovendien is het een belangrijke aanvulling op zonne-energie: wanneer de zon ondergaat, blijft de wind verder energie produceren. In totaal is windenergie goed voor 23% van alle duurzame stroom die wij aanbieden. Op de eerste plaats staat bio-energie (38%), gevolgd door waterenergie (24%) en zonne-energie (15%) staat laatst.

In België zijn er zes energieopwekkers die hun windenergie aanbieden via Bolt. Hun windturbines, groot of klein, voorzien hun bedrijf van groene stroom. De stroom die ze zelf niet verbruiken, is beschikbaar voor zo’n 8.280 huishoudens. Via Bolt kunnen consumenten zelf kiezen bij welke lokale energieopwekker ze lokale, groene stroom kopen. Dominique en zijn familie zijn hier een voorbeeld hiervan. Zij wekken windenergie op in Gistel. “Sommige boeren zijn trots op hun nieuwe tractor, ik op mijn nieuwe windmolen. De helft van de opgewekte stroom is beschikbaar via Bolt. Ik koos voor Bolt vanwege hun transparantie en eerlijke, variabele tarieven. Ik ben trots op onze groene stroom die geproduceerd wordt door een kleine windmolen die mooi opgaat in het landschap!”

"Door hun overtollige windenergie te delen met andere huishoudens in België, zetten de opwekkers hun schouders onder de vergroening van België. Het is onze ambitie om op termijn drie energie-opwekkers te hebben in elke gemeente. Zo kan iedereen gewoon om de hoek stroom kopen"
- Pieterjan Verhaeghen, medeoprichter Bolt

Windenergie is afkomstig van windmolens in allerlei formaten, waarvan de grote windturbines natuurlijk het bekendst zijn. En die lonen: op 20 jaar tijd produceren ze 80 keer zoveel energie als nodig is voor de bouw ervan. In 2023 zag de windenergieproductie dankzij windmolens op land een indrukwekkende groei van 43%, en ook de windmolenparken in de Belgische Noordzee lieten een nieuw record zien. Windenergie is absoluut nodig voor de groene energietransitie in ons land. Bolt streeft er dan ook naar om steeds meer windenergie te kunnen aanbieden aan haar afnemers.

Lees meer