Energie bij je thuis

Hoe moet je jouw afrekening lezen?

Aline
Aline
Help! Ik begrijp niets van mijn afrekening! Dat is perfect normaal, er komt immers heel wat bij kijken. Wij leggen het voor je uit. Bij de meeste leveranciers bestaat de afrekening uit de volgende elementen.

De datum van opname 

Dit zijn de data waarop je meterstanden zijn opgenomen en bepalen de periode van je afrekening. Jouw afrekening zal meestal gaan over een periode van iets minder of iets meer dan een jaar. Toch kan je evengoed een afrekening krijgen voor bijvoorbeeld drie maanden, omdat je toevallig net verhuisd bent.     

De afrekening zélf

Dit is een overzicht van jouw totale energiekost. Je ziet hoeveel je werkelijk moet betalen voor de hoeveelheid energie die je de afgelopen periode verbruikt hebt. De som van je reeds betaalde voorschotten wordt afgetrokken van dit bedrag. Bijgevolg zal je zien of je geld terug krijgt of je moet bijbetalen om je werkelijk verbruik te kunnen dekken.   

Meterstanden

Je afrekening geeft twee meterstanden weer: de meterstanden waarmee de vorige afrekening werd afgesloten of op het moment dat je een overstap hebt gemaakt naar een nieuwe energieleverancier, en de meterstanden die de netbeheerder (ongeveer) een jaar later doorgaf aan je energieleverancier.

Elektriciteitsverbruik

Helemaal boven zie je jouw elektriciteitsverbruik, gemeten en uitgedrukt in kWh. Dit verbruik bepaalt hoeveel je moet betalen! Als je een dag- en nachtmeter hebt, wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen je tijdens de piekuren (dag) en de daluren (nacht en weekend). 

Gasverbruik

Ook je gasverbruik over de periode van circa een jaar vind je terug op jouw afrekening. Voor gas is er geen onderscheid tussen piek- en daluren, en geldt slechts één tarief. Het gasverbruik wordt gemeten in m3, en nadien omgezet naar kWh. De conversiefactor wordt ook vermeld.

Nieuw maandelijks voorschot

Op basis van de afrekening krijg je een nieuw voorstel voor je maandelijks voorschot. Het doel? Een afrekening van 0 euro.

Detail factuur

Op de tweede pagina wordt er dieper ingegaan op de details van je factuur. Uit wat is je totale energieprijs allemaal opgebouwd? Bij Bolt zijn we hierin heel transparant. Je kan je energieprijs opdelen in vier verschillende delen: de prijs voor stroom voor je energie-opwekker, de prijs voor gas, een platformkost voor Bolt en netkosten en bijdragen voor de netbeheerder en overheid (zoals distributie- en transportkosten, taksen en heffingen). Lees er hier meer over.

Evolutie van jouw verbruik

In dit overzicht geven zie je de evolutie van jouw verbruik per kalenderjaar en in vergelijking met de voorgaande jaren. Het kan interessant zijn om inzicht te krijgen in je verbruik. Op deze manier kan je jouw verbruik zo laag mogelijk te houden. Dat is goed, niet alleen voor je portefeuille maar ook voor de planeet! Voor het lopende jaar wordt dan ook een inschatting gemaakt van wat jouw totale verbruik zou zijn, op basis van het verbruik in deze factuur.

Herkomst van jouw energie

Wij vinden het vanzelfsprekend dat er elke dag stroom uit ons stopcontact komt. Vanwaar die elektriciteit komt, weet bijna niemand. Bij Bolt willen we energie opnieuw tastbaar maken. Door onze energie-opwekkers centraal zetten in ons energieverhaal, weet je ook effectief waar je stroom vandaan komt en wie hem heeft opgewekt! Door zo transparant mogelijk te zijn, garanderen wij jou dat jouw stroom echt groen, lokaal en voor een eerlijke prijs geproduceerd werd.

Bolt helpt jou wegwijs maken in energie. Inzicht in je energie-aansluiting en energie algemeen helpen jou om de juiste keuzes te maken richting een klimaatneutrale toekomst.

Hallo, ik ben Aline!

Voor Bolt kruip ik als freelancer regelmatig in mijn pen. Met dit artikel maak ik je wegwijs in de complexe wereld van energie. Loop je toch nog verloren? Neem dan contact met ons op.

We zijn vandaag bereikbaar tot 17:00

Meer lezen?